Browsing: Genel

Genel

Kasaba Tarihi Kasabamızın en az 4000 yıl öncesine kadar uzanan tarihi bulunmaktadır,Yerleşme tarihi Etiler’e kadar uzanan Kasabamız Hititler, Medler,…

Genel

İMAR DURUMU BELGESİ Dilekçe Tapu Fotokopisi Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir. İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır. YAPI RUHSATI ALIMI Dilekçe Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile) İmar durumu belgesi (1 yıllık ) Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Yapı aplikasyon tutanağı Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi…

1 2 3 4